terug naar kleibeelden/back to clay sculptures

Vogel / Bird

Materiaal/Material    : rode zelfhardende Plusklei
Maten/Sizes              :                                :
- Hoogte/heigth         : 11 cm
- Breedte/width         :   7,5 cm
- Lengte/length          : 10 cm
Gemaakt in/made in : Wenum, 2017
Opmerkingen/Notice: wordt gebruikt als voorbeeld in de workshop boetseren.

terug naar-return to index