terug naar stenen beelden/back to stone sculptures

Vrijheidslied/Freedomsong

Materiaal/Material  : Albast op sokkel van Belgisch Hardsteen en voet van roze/oranje Portugees Aurora marmer/Alabaster on socle of Belgian Hardstone (arduin) and foot of pink/orange Portugese Aurora marble
Maten/Sizes :
- Hoogte/heigth        : 64 cm
- Breedte/width        : 19 cm
- Diepte/depth          : 15 cm
Gemaakt in/made in: Wenum Wiesel, 2013-2014
Opmerkingen/notice: dit beeld is gemaakt voor een speciale thema-expositie getiteld 'Apeldoorn zet de Toon', met als gast curator in het Acec-gebouw in Apeldoorn cultuurjournalist David Levie van de Stentor. Met een opening door oud-burgemeester Hans Esmeijers.De stenen zijn bewerkt met de puntbeitel, gedeeltelijk gepolijst + gedeeltelijk ruwe steen gelaten om het mooie van deze stenen te laten zien d.m.v. aanbrengen van contrast in de bewerking. Ik vond het mooi de basisvorm van de steen heel te laten.

terug naar-return to index