terug naar stenen beelden/back to stone sculptures

Blauwe Berg - Azul/ Blue Mountain - Azul

Materiaal/Material   : Azul de Macaubas - Braziliaans granietmarmer op betonnen sokkels/
                                    Brazilian granitemarble on concrete socles

Maten/Sizes             :
- Hoogte/heigth        : 58 cm
- Breedte/width        : 12,5 cm
- Lengte/length         : 30,5 cm
Gemaakt in/made in: Le Phaux, Auvergne, Frankrijk + Wenum, Nederland, 2011-2013
Opmerking/Notice   : Het beeld van de blauwe berg was een harde dobber, letterlijk en figuurlijk. Door de hardheid van de steen moest ik mijn ideëen tijdens het maken aanpassen. Er zijn cirkels in het beeld gekomen, in het gepolijste deel en in de vormen erachter, op de foto is dit wat lastiger te zien. De door de cirkels ontstane bollingen en hollingen geven het beeld spanning, wat nog versterkt wordt door de eigen wolk-achtige tekening van de steen, die in het gepolijste deel zichtbaar is.

       

terug naar-return to index